cita

Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.
Oscar Wilde

dimarts, 8 de desembre del 2009

Redireccionar o bloquejar llocs web amb un arxiu local

Arxiu host a windows vista

Podria ser que un dia ens faci falta accedir a un servei o pàgina web d'una manera més ràpida o fàcil de recordar, o que simplement, per el motiu que sigui no funcioni a través d'Internet o la nostra xarxa local, o potser necessitem justament el contrari. Us donaré alguns exemples on aquesta tècnica ens pot resultar molt útil;

  • Com a control d'accés, per bloquejar determinades pàgines web, restriccions de navegació dins una empresa (hotmail, facebook...), control parental (sexe, continguts no apropiats...).

  • Accedir a pàgines web fent servir un nom (URL) més curt o fàcil de recordar.

  • Per a bloquejar publicitat d'alguns llocs web. Relacionada amb la primera opció, però amb una finalitat diferent.


També ens podem trobar que una aplicació malintencionada modifiqui l'arxiu hosts sense el nostre coneixement per molestar i modificar el comportament del nostre equip. Com ara el virus (cuc) MyDoom, que modificava l'arxiu hosts per evitar que poguéssim accedir a pàgines web sobre seguretat o d'antivirus (entre altres coses).

Aquest arxiu el podem trobar en gairebé tots els sistemes actuals;
    * Windows 95/98/Me: C:\Windows\hosts
* Windows NT/2000: C:\WINNT\System32\drivers\etc\hosts
* Windows XP/2003/Vista/7: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
* Windows XP 64: C:\WINDOWS\SysWOW64\Drivers\etc\hosts
* Unix / Linux / MacOS (en general): /etc/hosts

I podem modificar-lo amb qualsevol editor de text. On, per cada línia nova que afegim introduirem una IP i al costat (separat per un espai en blanc com a mínim) el nom URL que volem fer servir.

Per defecte, l'arxiu hosts presenta alguns comentaris que començen amb el símbol # davant de línia i com a mínim presenta una entrada (línia);
#comentari dins l'arxiu
127.0.0.1 localhost

Suposem que volem accedir a un recurs que tenim en un PC/servidor d'una xarxa local, però no volem fer servir la IP i desconeixem el seu nom o no podem accedir-hi pel motiu que sigui (problemes amb servidors DNS...). Per solucionar-ho en tindrem prou amb afegir una entrada amb la IP del servidor i al costat el nom que volem fer servir, podem afegir tantes línies com sigui necessari, però cadascuna només pot contenir una IP. Per exemple;
#comentari dins l'arxiu
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 servidor

A partir d'aquest moment podem accedir al PC que actua com a servidor amb el nom "servidor". On la IP del servidor és 192.168.0.1 i el nom que volem fer servir per accedir al recurs seria "servidor".

Per a bloquejar tots els continguts d'una pàgina web o l'accés a un servei determinat com podria ser el chat del messenger, la pàgina web del hotmail, facebook, twitter i evitar que els usuaris de l'ordinador accedeixin a serveis que no volem. Podríem fer-ho amb aquestes entrades;
#bloquegem aquestes direccions apuntant a una IP no vàlida
0.0.0.0 facebook.com
0.0.0.0 hotmail.com
0.0.0.0 ads.publicitat.com

A part de l'arxiu hosts, trobem un arxiu en la mateixa carpeta anomenat networks, que té un funcionament molt semblant a l'anterior, tret que en aquest introduïm un nom i el redireccionem cap a una adreça IP.