cita

Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.
Oscar Wilde

dilluns, 19 d’octubre del 2009

Sense un bon traductor no hi ha paradís

[caption id="attachment_200" align="aligncenter" width="560" caption="Sense Tast no hi ha paradís"]Sense Tast no hi ha paradís[/caption]

En l'edició de diumenge 18 d'octubre del 2009 trobem un error de traducció, concretament es correspon amb la pàgina 36, dins l'apartat de la programació de TV de Tele 5.

A la sinopsis del capítol de la sèrie "Sin tetas no hay paraíso", podem veure com han canviat el nom de la protagonista Cata (de Catalina), per Tast, que seria una traducció correcte si parléssim d'una "cata de vinos" y no del nom d'una persona. I no només tradueixen un nom propi, sinó que deixen una frase amb una coherència nul·la com aquesta "...encara que sap que l'ex-presidiària que tan la dolent va tractar a la presó no va a renunciar a ella tan fàcilment."

Crec que haurien de procurar evitar els traductors "automàtics", si més no revisar-ne el resultat final intentant llegir les frases que n'obtenen.

Us deixo amb el text original de la pàgina "oficial" de la sèrie i el resultat que podem obtenir a partir del traductor de Google;
Cata sufre el acoso y el chantaje de Daniela y utiliza a La Roca para protegerse de ella, aunque sabe que la ex-presidiaria que tan mal la trató en la cárcel no va a renunciar a ella tan fácilmente.

Mientras avanza en su relación con Catalina, el policía descubre datos reveladores en torno al asesinato de su padre y organiza una redada para obtener más información sobre el criminal que acabó con él.


Tast pateix l'assetjament i el xantatge de Daniela i utilitza a La Roca per protegir-se d'ella, encara que sap que l'ex-presidiària que tan malament la va tractar a la presó no va a renunciar-hi tan fàcilment.Mentre avança en la seva relació amb Catalina, el policia descobreix dades reveladores al voltant de l'assassinat del seu pare i organitza una batuda per obtenir més informació sobre el criminal que va acabar amb ell.

Gairebé l'encerta més el traductor automàtic de Google o el traductor de Softcatalà que a la versió del Regió7...

1 comentari:

latafanera.cat ha dit...

Sense un bon traductor no hi ha paradís...

Error de traducció dins l'apartat de sinopsis de les sèries de TV que trobem en l'edició del diumenge 18 d'octubre. Canvien el nom de la protagonista i deixen una frase sense cap sentit, amb els errors típics dels traductors automàtics....